سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دارالقران الکریم جرقویه علیا
[ و در یکى از عیدها فرمود : ] این عید کسى است که خدا روزه‏اش را پذیرفته و نماز وى را سپاس گفته و هر روز که خدا را در آن نافرمانى نکنند روز عید است . [نهج البلاغه]
لزوم پوشیدگی زن در برابر مردم بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است.
   
در قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است. پوشیده بودن زن از مرد بیگانه، یکی از مظاهر لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی است، همچنان که عدم جواز خلوت میان اجنبی و اجنبیه یکی دیگر از مظاهر آن است. این بحث را در 5 بخش باید رسیدگی کرد:
   
1-آیا پوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمین به غیرمسلمین سرایت کرده است؟ یا از مختصات اسلام و مسلمین نیست و در میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است؟
   
2-علت پوشش چیست؟ چنانکه می دانیم در میان حیوانات هیچ گونه حریمی میان جنس نر و ماده وجود ندارد، آنها آزادانه با یکدیگر معاشرت می کنند.
   
قائده اول این است که افراد انسان نیز چنین باشند. چه موجبی سبب شده که میان مرد و زن حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟
   
این اختصاص به پوشش ندارد، در مطلق اخلاق جنسی جای چنین سؤالی هست.
   
درباره حیا و عفاف نیز همین پرسش هست. حیوانات در مسائل جنسی احساس شرم نمی کنند ولی در انسان بخصوص در جنس ماده حیا و شرم وجود دارد.
   
3- فلسفه پوشش از نظر اسلام چیست؟
   
4-ایرادها و اشکال های آن کدام است؟
   
5-حدود پوشش اسلامی چیست؟
   
آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است یا اسلام طرفدار این است که زن در حضور مرد بیگانه خود را بپوشاند بدون آن که مجبور باشد از اجتماع کناره گیری کند؟ حدود پوشش چقدر است ؟
  
فلسفه پوشش در اسلام
  
فلسفه هایی که برای پوشش ذکر شده است غالباً توجیهاتی است که مخالفین پوشش تراشیده اند و خواسته اند آن را به راحتی در صورت اسلامی بودنش امری غیر منطقی و نامعقول معرفی کنند.
   
روشن است که اگر انسان مسئله ای را از اول خرافه فرض کند، توجیهی هم که برای آن ذکر می کند متناسب با خرافه خواهد بود.
   
اگر بحث کنندگان، مسئله را با بی طرفی مورد کاوش قرار می دادند در می یافتند که فلسفه پوشش و حجاب اسلامی هیچ یک از سخنان پوچ و بی اساس آنها نیست. ما برای پوشش زن از نظر اسلام فلسفه خاصی قائل هستیم که نظر عقلی آن را موجه می سازد و از نظر تحلیل می توان آن را مبنای حجاب در اسلام دانست.
   
سیمای حقیقی مسئله حجاب
   
حقیقت امر این است که در مسئله پوشش و به اصطلاح عصر اخیر، حجاب، سخن در این است که آیا زن پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان؟ روح سخن این است که آیا زن و تمتعات مرد از زن باید رایگان باشد؟ آیا مرد باید حق داشته باشد که از هر زنی در هر محفلی حداکثر تمتعات را به استثناء زنا ببرد یا نه؟
   
اسلام که به روح مسائل می نگرد جواب می دهد: خیر، مردان فقط در محیط خانوادگی و در کادر قانون ازدواج و همراه با یک سلسله تعهدات سنگین می توانند از زنان به عنوان همسران قانونی کامجویی کنند اما در محیط اجتماع استفاده از زنان بیگانه ممنوع است، و زنان نیز از اینکه مردان را در خارج از کانون خانوادگی کامیاب سازند به هر صورت و به هر شکل ممنوع می باشند.
   
درست که صورت ظاهر مسئله این است که زن چه بکند؟ پوشیده بیرون بیاید یا عریان؟ یعنی آن کس که مسئله به نام او عنوان می شود زن است و احیاناً مسئله با لحن دلسوزانه طرح می شود که آیا بهتر است آزاد باشد یا محکوم و اسیر در حجاب؟ اما روح مسئله و باطن مطلب چیز دیگر است و آن اینکه آیا مرد باید در بهره کشی جنسی از زن، جز از جهت زنا، آزادی مطلق داشته باشد یا نه؟ یعنی آنکه در این مسئله ذینفع مرد است نه زن و لااقل مرد از زن در این مسئله ذینفع تر است.
  
به قول ویل دورانت: «دامن های کوتاه برای همه جهانیان به جز خیاطان نعمتی است».
   
پس روح مسئله، محدودیت کامیابی ها به محیط خانوادگی و همسران مشروع است، نه آزاد بودن کامیابی ها و کشیده شدن آنها به محیط اجتماع. اسلام طرفدار نظریه اول است.
   
از نظر اسلام محدودیت کامیابی های جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع، از جنبه درونی به بهداشت روانی اجتماع کمک می کند و از جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می گردد و از جنبه اجتماعی موجب حفظ و استیفاء نیروی کار و فعالیت اجتماع می گردد و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب می گردد که ارزش زن در برابر مرد بالا رود.
   
فلسفه پوشش اسلامی به نظر ما چند چیز است. بعضی از آنها جنبه روانی دارد و بعضی جنبه خانه و خانوادگی و بعضی دیگر جنبه اجتماعی و بعضی مربوط است به بالا بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.
   
حجاب در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و سمعی و چه انواع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد.
   
برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد، اسلام می خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند.
   
آرامش درونی
  
نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرت های بی بند و بار، هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی در می آورد.
   
غریزه جنسی، غریزه ای نیرومند، عمیق و «دریا صفت» است. هر چه بیشتر اطاعت شود سرکش تر می گردد، و همچون آتش که هر چه بیشتر به آن خوراک بدهند، شعله ورتر می شود.
   
به هر حال، اسلام به قدرت شگرف این غریزه آتشین توجه کامل کرده است.
   
روایات زیادی درباره خطرناک بودن «نگاه»، خطرناک بودن خلوت با زن، و بالاخره خطرناک بودن غریزه ای که مرد و زن را به یکدیگر پیوند می دهد، وارد شده است. ادامه مطلب...


 • وقت بخیر:خواننده ی گرامی :
 • نویسنده: علیرضا صادقی حسن آبادی | یکشنبه 96 تیر 18 ساعت 11:45 صبح |

  جامعه اسلامی دارای مکتب مشخص و ممتازی است که تاریخ شهادت می دهد توانایی رهبری و ارشاد همه ی جهانیان را دارد. قرآن کریم که کتاب و دستورالعمل زندگی در جامعه اسلامی است مانند روزهای اول بر اصالت و قدرت خود باقی است و جاوید و دائمی بودنش را نیز خداوند متعال تضمین نموده است.

  قرآن کتاب عمل است و دستور چگونگی زندگی کردن را در خود دارد.

   «قُل اعملوا فیسری الله عملکم ورسوله و المؤمنون وستردون الی عاتم اتغیب والشهده فینبئکم بما کنتم تعملون»      سوره توبه آیه 105

  ( و بگو عمل کنیدوبه زودی ببیند خدا کردار شما را وپیامبرش ومؤمنان و به زودی باز گردانیده شوید به سوی دانای غیب و هویدا تا آگاهیتان دهد به آنچه می کردید.)

  پس اگر مشکلی است به عمل نکردن ما به قرآن بر میگردد.

  سوره مبارکه توبه آیه 105

  بدیهی است که بشر بااینکه پیشرفت عجیبی با اختراع و اکتشافات علمی در علم و صنعت داشته است ولی براثر انحرافات و کج روی های اخلاقی دچار مشکلات قابل توجهی شده است که برای صاحب نظران و متفکران عالم جای تعجب و تحیر است .

  یکی از متفکرین غربی میگوید: « ما یاد گرفته ایم در هوا مانند مرغ پرواز کنیم و د ردریا مانند نهنگ شکار کنیم ولی یاد نگرفته ایم روی زمین چگونه زندگی کنیم !»

  آنچه که مایه تعجب و تأسف است اینکه در وضعیت فعلی جهان ، تمام تلاشهای علمی و عملی و آمال و آرزوها به مسائل مالی محدود گشته است و کسی به فکر حاکمیت اخلاق و ضرورت تربیت الهی و احیای ارزشهای انسانی نیست .و این بی توجهی تمدن جهان را به پرتگاه سقوط کشانده است.

  اکنون انسانها با این سؤال اساسی مواجه اند که با این وضعینت اخلاقی د رجهان چه باید کرد؟ شاید با ورش برای نسانها حتی مسلمانان مشکل باشد ولی تنها راه موجود ، پناه برده به قرآن عزیز و استفاده از شیوه های تربیتی نهفته در قرآن  است . حضرت محمد مصطفی (ص) پیشوای انسانیت نیز فرموده اند :

  «هر وقت پرده های تاریک بر اجتماع سایه افکند ، به قرآن روی آورید و از راهنمایی آن بهره مند شوید.»

  محققان بیگانه از جمله دکتر گوستاو لوبن فرانسوی د رخصوص آثار اعجاز آمیز قرآن گفته است :

  « هر نوع سیستم تربیتی جدید برای بشر سه دوره لازم دارد تا به تدریج از آن بهرهمند شود و د رپایان امر برای نسل سوم ثمر بخش شود ولی قرآن آنچنان کتابی است که آثار تربیتی اش را د رهمان نسل اول به حد کمال نشان داد و امتی را تربیت کرد که د رکمتر از یک قرن بر سه قاره آسیا ، آفریقا ، و اروپا ( اسپانیا) حکومت نمود .»

  امید است همه ی مردم کشورهای جهان برای حل بحران اخلاقی و تربیتی موجود ، به قرآن رو آورند و مسلمانان نیز با ایمان و باور عمیق به قرآن از روشهای تربیتی آن برخوردار شوند .

  کلیات و مفاهیم

  واژه تربیت به معنی پروردن ، پروراندن ، پرورش دادن ، ادب و اخلاق به کسی یاد دادن است . و از مصدر باب تفعیل به معنی رشد است. بنابراین ، تربیت مختص انسان نیست و برای هر موجودی که توانایی رشد داشته باشد ، صادق است . این واژه د رقرآن کریم در داستان موسی ابن عمران از زبان فرعون آمده است :

  « قال الم نربک فینا ولیداً ولبثت فینا من عمرک سنین» سوره مبارکه شعراء آیه 18

  «آیا ما تو را در کودکی نپروراندیم و در میان ما سالهایی از عمرت را به سر نبردی؟»

  که احتمالاً منظور آن  تربیت جسمی و مادی میباشد.

  تربیت یک نوع پرورش موجود زنده است یعنی فراهم کردن زمینه برای رشد استعدادهایی که در موجود زنده وجود دارد مثل رشد و پرورش گلها و درختان البته با این تفاوت که در پرورش انسان باید بین همه استعدادهای طبیعی تعادل برقرار باشد.

  مؤمن یعنی با ایمان ، خلاف کافر، کسی که به خدا و پیامبر گرویده است.

  قرآن به معنی کتاب آسمانی مسلمانان که شامل صد و چهارده سوره است. هشتادودو سوره آن در مکه نازل شده و به آن سوره های مکی می گویند و سی ودو سوره آن در مدینه نازل شده و به آن سوره های مدنی می گویند.

  ادامه مطلب...


 • وقت بخیر:خواننده ی گرامی :
 • نویسنده: علیرضا صادقی حسن آبادی | سه شنبه 96 تیر 13 ساعت 12:22 عصر |

   

  روز قدس
 • وقت بخیر:خواننده ی گرامی :
 • نویسنده: علیرضا صادقی حسن آبادی | سه شنبه 96 خرداد 30 ساعت 12:22 عصر |
 • وقت بخیر:خواننده ی گرامی :
 • نویسنده: علیرضا صادقی حسن آبادی | پنج شنبه 96 خرداد 25 ساعت 11:40 صبح |

  شب قدر از دیدگاه دکتر علی شریعتی
  الله الرحمن الرحیم ‌  اناانزلناه فی لیله القدر و ماادریک ما لیله القدر لیله القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه والروح، فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر »
  « ما «آن» را فرود آوردیم درشب قدر و چه میدانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه برتر است فرشتگان و آن روح دراین شب فرود می‌آیند به اذن خداوندشان از هر سو سلام بر این شب تا آنگاه که چشمه خورشید ناگهان می‌شکافد! »     تاریخ قبرستانی است طولانی و تاریک، ساکت و غمناک، قرن‌ها از پس قرن‌ها هم تهی و هم سرد، مرگبار و سیاه و نسل‌ها در پی نسل‌ها، همه تکراری و همه تقلیدی، و زندگی‌ها، اندیشه‌ها و آرمان‌ها همه سنتی و موروثی، فرهنگ و تمدن و هنر و ایمان همه مرده ریگ!
  ناگاه در ظلمت افسرده و راکد شبی از این شب‌های پیوسته، آشوبی، لرزه‌ای، تکان و تپشی که همه چیز را بر می‌شود و همه خواب‌ها را برمی‌آشوبد و نیمه سقف‌ها را فرو می‌ریزد. انقلابی در عمق جان‌ها و جوششی در قلب وجدان‌های رام و آرام، درد و رنج و حیات و حرکت و وحشت و تلاش و درگیری و جهد و عشق و عصیان و ویرانگری و آرمان و تعهد، ایمان و ایثار!
  نشانه‌هایی از یک «تولید بزرگ»، شبی آبستن یک مسیح، اسارتی زاینده یک نجات!
  همه جا ناگهان، «حیات و حرکت»، آغاز یک زندگی دیگر، پیداست که فرشتگان خدا همراه آن «روح» در این شب به زمین، به سرزمین، به این قبرستان تیره و تباه که در آن انسان‌ها، همه اسکلت شده‌اند، فرود آمده‌اند.
  این شب قدر است.
  شب سرنوشت، شب ارزش، شب تقدیر بر یک انسان نو، آغاز فردایی که تاریخی نور را بنیاد می‌کند.
  این شب از هزار ماه برتر است، شب مشعری است که صبح عید قربانی را در پی دارد و سنگباران پرشکوه آن سه پایگاه ابلیسی را!
  شب سیاهی که در کنار دروازه منی است، سرزمین عشق و ایثار و قربانی و پیروزی!
  و تاریخ همه این ماه‌های مکرر است، ماه‌هایی همه مکرر یکدیگر، سال‌هایی تهی و عقیم، قرن‌هایی که هیچ چیز نمی‌آ‏فرینند، هیچ پیامی بر لب ندارند، تنها می گذرند و پیر می‌کنند و همین و در این صف طولانی و خاموش، هر از چندیشبی پدیدار می‌گردد که تاریخ می‌سازد، که انسان نو می‌آفریند و شبی که باران فرشتگان خدایی باریدن می‌گیرد، شبی که آن روح در کالبد زمان می‌دمد، شب قدر!
  شبی که ازهزار ماه برتر است، آنچنانکه بیست و چند سال بعثت محمد، از بیست و چند قرن تاریخ ما برتر بود. 

  ادامه مطلب...


 • وقت بخیر:خواننده ی گرامی :
 • نویسنده: علیرضا صادقی حسن آبادی | پنج شنبه 96 خرداد 25 ساعت 11:39 صبح |

  با سمه تعالی

  آشنایی با فعالیت مرکز دارالقران الکریم منطقه جرقویه علیا 

  با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مرکز دارالقرآن  الکریم با همکاری موسسه قرآنی صادق آل محمد  ص  در ماه رمضان تابحال اقدام به اینگونه فعالیت  نموده  است

  الف : برنامه معنوی جزء خوانی 

  ب: مراسم ارتحال حضرت امام خمینی ره

  ج: جشن معنوی  ولادت کریم اهل بیت علیه السلام

   جشن کریم اهل بیت

  ادامه مطلب...


 • وقت بخیر:خواننده ی گرامی :
 • نویسنده: علیرضا صادقی حسن آبادی | سه شنبه 96 خرداد 23 ساعت 12:44 عصر |

   

  محفل انس با قرآن
 • وقت بخیر:خواننده ی گرامی :
 • نویسنده: علیرضا صادقی حسن آبادی | پنج شنبه 96 خرداد 18 ساعت 9:12 صبح |

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  حجاب از دیدگاه استاد مطهری
  تربیت ازدیدگاه قرآن
  جملات حضرت امام ومقام معظم رهبری....
  شب قدر
  شب قدر
  آشنایی با فعالیت دارالقرآن
  محفل انس باقرآن
  [عناوین آرشیوشده]
  کد عکس

  اسلایدر

  خوش آمود گویی

  ابزار وبلاگ